Progolf.nl

Financiele dijkbewaking bij golfclubs

Financiele dijkbewaking golf clubs

Financiele dijkbewaking golf clubs

Vanaf 2000 verdubbelde de omvang van het golf club leden maar de laatste jaren stabiliseert de groei tot zo’n 390.000 deelnemers. Hiermee is de groei sinds 2000 tot stand gekomen en is de instroom van nieuwe leden nagenoeg gelijk aan de uitstroom van oude leden: ongeveer 30.000. De golfsport is de derde sport van Nederland als je naar het aantal leden kijkt. Op deze lijst staat op nummer 1 voetbal, met ongeveer 1.2 miljoen leden, en op nummer twee is dat de tennissport met 625 duizend leden. De leden aantallen van voetbal stijgt licht maar dat geldt niet voor tennis. De laatste jaren daalt het leden aantal in rap temp met -75.000 leden in 5 jaar.

Volgens een rapport van de Rabobank werken er 5000 mensen in deze tak van sport, telt het 209 golfbanen in Nederland en bedraagt de omzet meer dan 500 miljoen euro per jaar. Hiermee is Nederland koploper geweest in de groei van de golfsport in Nederland en is de participatie in deze sport opgelopen tot 2.3 procent. Er zijn drie landen, Denemarken, zweden en Ierland die het net iets beter doen.

Bedreigingen. Er zijn een paar zorgenpunten voor de golfsport in Nederland. Voor een deel ligt dit bij het dalende leden aantal en het dalende aantal rondes per golfer. Dit heeft consequenties voor de omzet in de golfbranche. De afgelopen jaren heeft de crisis ervoor gezorgd dat de inkomsten uit sponsoring ook fors is afgenomen. De meer dan 200 clubs zullen extra financiële dijkbewaking moeten in stellen om niet in de problemen te komen.

Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe banen bijgekomen. In de periode tussen 2009 en 2014 zijn er 33 procent nieuwe banen bij gekomen terwijl het leden aantal stabiliseert. Het roer zal om moeten gaan en de plannen voor nog 50-60 nieuwe banen zullen in de ijskast moeten om te voorkomen dat er verdere verwatering gaat plaatsvinden van de leden aantallen per vereniging.

In het verleden waren er een aantal, dat een financieringsmodel hadden waarbij leden konden deelnemen in de golfbanen. Je kocht voor een paar duizend euro het recht met de gedachte om dit recht –met winst- door te verkopen aan nieuwe leden. Dit model is aan het kantelen. De nieuwe generatie golfers willen geen participatie of eigendom maar uitsluitend gebruik van de banen. Hierdoor raken de oude leden de deelnemingen niet meer kwijt.

Geef een reactie